Podmienky použitia

1. Prevádzka portálu

Portál f-max.sk prevádzkuje spoločnosť CleanCode s.r.o. zapísaná do Obchodného registra Mestského súdu Košice, oddiel Sro, vložka č. 33622/V, IČO 47432420, DIČ 2023870519 so sídlom J. Kostru 2216/3, 05201 Spišská Nová Ves (ďalej len „spoločnosť“ v príslušnom gramatickom tvare).

2. Účel portálu

Účelom portálu f-max.sk je umožniť užívateľom online prístup k službám a dátam, ktoré ponúka softvér F-max prevádzkovaný vo vybraných reštauračných zariadeniach a fitness centrách.

3. Odmena

Využívanie tohto portálu je pre užívateľov zadarmo.

4. Vylúčenie zodpovednosti

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené výpadkom, nedostupnosťou alebo neúmyselnými chybami tejto služby.