Cenník služby

Zákazníci gastronomických služieb

Pre zákazníkov gastronomických služieb je služba poskytovaná bezplatne v rozsahu:
  • vytváranie objednávok jedal a nápojov
  • história objednávok
  • využívanie zákazníckeho čísla

Prevádzkovatelia gastronomických služieb

Cena je stanovená individuálne po konzultácii.